Chuyên mục: Tin tức du lịch

Cập nhật thông tin liên quan đến du lịch mới nhất. Tại đây các bạn có thể xem các thông tin liên quan đến du lịch.

TROPIC TOUR

Hanoi Area:921.8 sq. km Population:3,216.7 thousand habitants (2006). Administrative divisions: – Districts: Hoan Kiem, Ba Dinh, Dong Da, Hai Ba Trung, Tay …